Här finns tips och guider för Ubuntu.

söndag 25 februari 2007

Dela en hårddisk/mapp mellan flera datorer

Jag har 2 datorer här hemma, bägge drivs med Ubuntu. Den ena datorn är en stationär som har 2 hårddiskar. En 250Gb samt en 400Gb som jag har film, musik och annat trevligt på. Den andra datorn är en laptop (Aspire 1300) med en 20Gb hårddisk. Det blir inte mycket film och musik på en sådan liten hårddisk. Det jag gjort för att lösa detta är att jag har mountat hela min 400Gb hårddisk via nätverket i roten på laptopen så att det ser ut som nedan i laptopen.Detta är helt suveränt, det innebär nämligen att jag via laptopen kan använda hårddisken på 400Gb som om den satt i laptopen (med förutsättning att den stationära datorn är på).

Det är väldigt enkelt att dela ut en mapp/hårddisk på det här sättet. Följ bara nedanstående guide och ändra mappnamn och dylikt så det passar er konfiguration.

Börja på datorn som har mappen/hårddisken som ska delas ut

sudo apt-get install nfs-common nfs-kernel-server

Skriv sedan in

sudo gedit /etc/exports

Ett dokument öppnas upp.Börja med att skriva in sökvägen till mappen/hårddisken du vill dela ut. I mitt fall vill jag dela ut /400Gb
Skriv därefter in ipnumret på datorn som ska ha tillgång till mappen/hårddisken. Laptopen har tilldelats ip-nummer 192.168.1.64

skriv därefter in (rw,async) så att du kan läsa och skriva där. Vill du ha rooträttigheter i mappen om du är root på klienten så skriver du in (rw,no_root_squash,async) istället (rekomenderas ej!)

Så för min del så har jag alltså

/400Gb 192.168.1.64(rw,async)

i /etc/exports.

När du fyllt i uppgifterna så spara dokumentet och stäng ner gedit.Kör därefter

sudo /etc/init.d/portmap restart

följt av

sudo /etc/init.d/nfs-common restart

och slutligen

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

När detta är klart så är det dags att konfigurera klientdatorn.

Börja med att skriva in vart du vill ha mappen/hårddisken och skapa en mapp med namnet. Jag vill ha mappen mountad i roten med namnet 400Gb, alltså

cd /

följt av

sudo mkdir /400Gb/


Skriv sedan in i ett terminalfönster

sudo gedit /etc/fstab

Lägg till följande rad i dokumentet som öppnas

192.168.1.65:/400Gb /400Gb nfs _netdev,auto,user 0 0


192.168.1.65 är min stationära dators ip-nummer, dvs ip-numret som har mappen/hårddisken som ska delas ut.

192.168.1.65:/400Gb /400Gb nfs _netdev,auto,user 0 0 betyder att /400Gb på datorn med ip-nummer 192.168.1.65 ska mountas på datorn du konfigurerar som /400Gb (det du skrev när du gjorde sudo mkdir)

Så om du vill dela ut mappen /home/kalle/Filmer/ på datorn med ip-nummer 192.168.1.65 och du vill att den ska hamna på klientdatorn som /Nerladdat/Filmer/ så skriver du alltså in följande efter att du skapat mappen /Nerladdat/Filmer/

192.168.1.65:/home/kalle/Filmer/ /Nerladdat/Filmer/ nfs _netdev,auto,user 0 0

Spara och stäng ner gedit och starta om klientdatorn. Allt ska nu vara klart.

För att få reda på vad ditt interna ip-nummer är så skriv in följande i ett terminalfönster

/sbin/ifconfig

Se bild nedan


Andra bloggar om: ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Om man har dynamiskt ip då? :(

Bossieman sa...

Det spelar ingen roll om du har en dynamisk IP, detta rör nämligen bara det interna nätverket och är helt oberoende av huruvida du har fast elelr dynamisk IP.

kwerthan sa...

jag tror mer han menade om man har dynamisk IP i nätverket, DHCP :)

Bossieman sa...

Då skulle jag rekomendera att man i sin router ger datorerna egna fasta IP-nummer.

Holmen sa...

Ifall man vill låta fler IPn komma åt utdelningen så kan man bara göra ett mellanslag och sen skiva i dens ip på samma sätt som x.x.x.x(rw,async).
Sen räcker det också med ifconfig för att visa nätverksip.

I Fesisy och Gutsy finns det även ett grafiskt verktyg för att dela ut via SMB och NFS. System > Admin > Dela ut.

Anders sa...

Kan vara värt att nämna att om man vill dela mappen till hela nätverket anger man 192.168.0.0/255.255.0.0 som ip-nummer.

Rospiggen sa...

Jag kör 10.04 och på den funkar inte de angivna flaggorna (eller vad det heter). Däremot funkar nfs defaults 0 0