Här finns tips och guider för Ubuntu.

torsdag 30 april 2009

Datorinformation + Benchmark med Hardinfo

Hardinfo är ett program som ger dig bra överblick över datorns olika delar och som även fungerar som ett benchmarkprogram.Du kan t.ex få information hur snabb din processor är i olika tester relativt andra processorer.
Programmet visar mycket detaljer och är ett utmärkt verktyg för den som enkelt vill få en övergripande bild över datorn.
Installera Hardinfo kan du göra genom att klicka här eller använda synaptic.
Efter installationen så hittar du programmet under System --> Inställningar --> System Profiler and Benchmark

onsdag 29 april 2009

Snabbtips : Aktivera Ctrl + Alt + BackspaceOBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

Tangentkombinationen Ctrl+Alt+Backspace för att tvinga en omstart av X Window System är i Ubuntu 9.04 avaktiverad. Om man vill återaktivera funktionen så kan man göra så här

Program --> Tillbehör --> Terminal


Skriv in

sudo apt-get install dontzap && sudo dontzap --disable

Nu ska Ctrl+Alt+Backspace fungera igen.

söndag 12 april 2009

Portabelt Ubuntu för WindowsAnvändare av Windows kan installera en portabel version av Ubuntu. Genom att använda detta program kommer Ubuntu fungera som ett helt vanligt program för Windows. Projektet heter Portable Ubuntu for Windows.

Så här kan det se ut när programmet körs i Windows.För nerladdning av exe filen klicka här.

fredag 10 april 2009

MPlayer med stöd för flerkärniga processorerOBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

En film kodad med H.264 i upplösningarna 720p/1080p kräver mycket processorkraft för flyta på utan problem. Om du brukar använda MPlayer samt har en flerkärnig processor får du mycket bättre flyt i filmerna om du kompilerar senaste versionen av MPlayer med stöd för flerkärniga processorer.

Vi börjar med att installera kompileringsberoenden som krävs för MPlayer. Skriv in i en terminal

sudo apt-get build-dep mplayer

Vi fortsätter sen med att installera git-core och ett GUI för mplayer.

sudo aptitude install smplayer git-core

Skapa mappen src i din hemmapp

mkdir ~/src && cd ~/src

Ladda ner och kompilera den senaste versionen av MPlayer med stöd för flerkärniga processorer.

git clone git://repo.or.cz/mplayer && cd mplayer && git checkout origin/mt && git submodule init && git submodule update && ./configure && make


Under tiden du väntar på att ovanstående blir färdigt, starta upp SMPlayer (Program --> Ljud och Video --> SMPlayer).Tryck därefter Ctrl + P, du kommer då till inställningarna för SMPlayer. Markera Allmänt som finns längst upp till vänster i raden för de olika sektionerna i inställningshanteraren.

I första fliken General skriver du in i fältet för Select the MPlayer executable:

~/src/mplayer/mplayer

Gå därefter till fliken Video och ändra Output driver till xv
Nu är vi klara med inställningarna under kategorin Allmänt. Markera nu istället Prestanda. I fliken Performance ställ in så att Loop filter står på Enabled. Om du märker att du fortfarande har problem med att spela upp filmer kan du ändra till Skip (always) för att inte belasta processorn riktigt lika mycket. Du får inte samma kvalité men bättre flyt i uppspelningen.

Efter detta är klart markera Avancerat och gå till fliken Options för Mplayer. Skriv in i raden för Alternativ följande

-lavdopts threads=N

I raden ovan byter du ut N till en siffra motsvarande antalet kärnor som SMPlayer ska använda vid uppspelning av filer. Jag har en Core2Duo P9500 och väljer att byta ut N till två för att använda bägge kärnorna. Min rad ser alltså ut så här

-lavdopts threads=2


Nu är vi klara med inställningarna för SMPlayer. Tryck Vekställ följt av Ok och stäng ner SMPlayer.

När datorn har slutfört kompileringen av MPlayer och inga fel påträffats finns nu en färdig version av mplayer klar att testas i home/dittanvändarnamn/src/mplayer/

Testa nu den nya versionen. Starta upp SMPlayer. SMPlayer lyckades inte identifiera vilket versionsnummer av MPlayer jag kompilerat vilket resulterade i att jag mötes avJag valde alternativet som i bilden ovan följt av Ok.

Testa att spela upp en 720p/1080p film kodad i H.264
Du ska nu ha mycket bättre flyt i uppspelningen. Du kan jämföra genom att först spela upp filmen med din gamla MPlayer och därefter med SMPlayer.
Om du är helt nöjd med den nya versionen av MPlayer och vill ersätta din gamla MPlayer med den nya skriver du in i en terminal

cd ~/src/mplayer/ && sudo make install

Du kan därefter radera mappen src i din hemmapp om du vill. Ändra även till /usr/local/bin/mplayer istället för ~/src/mplayer/mplayer i SMPlayer.

onsdag 8 april 2009

Hur man kör sin Firefoxprofil från RAM-minnet istället för från hårddisken


OBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope och Firefox version 3.0.8. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu/Firefox vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

Det är viktigt att ni kontrollerar de olika stegen i guiden. Var noggranna med att döpa filerna/mapparna vi skapar till rätt namn och att innehållet i filerna överensstämmer med ditt system. Har du riktigt otur kan hela din Firefoxprofil försvinna.

Om du vill få ut så mycket som möjligt av denna guide behöver du läsa artikeln The secrets of about:config och genomföra de rekommenderade förändringarna som beskrivs i artikeln.

Tidigare har jag skrivit om fördelarna med att placera Firefox cache i RAM-minnet istället för att använda datorns hårddisk.
För att minimera diskaktiviteten ytterligare och på köpet få med fördelar som snabbare uppstart, omedelbara resultat när du gör sökningar i adressfältet och mycket bättre respons överhuvudtaget kan man placera hela sin Firefoxprofil i RAM-minnet.
Firefox använder SQLite för att hålla ordning på den mesta informationen den behandlar. Nackdelen med SQLite tillsammans med Firefox är att du får mycket I/O (input/output ) aktiviteter eftersom det sker backupskrivningar ofta. Detta resulterar i att Firefox blir segt och slutar svara. Efter en stund kommer Firefox igång igen och man tänker inte så mycket mer på det eftersom man är så van vid detta beteende med Firefox 3 (iaf jag).
För er som har långsamma SSD-hårddiskar så märks detta fenomen väldigt tydligt. Men även ni som har stationära datorer med 7200 rpm diskar har säkerligen stött på fenomenet ett flertal gånger.

Genom att placera din Firefoxprofil i datorns RAM-minne försvinner problemet och Firefox blir bra mycket bättre. Detta kommer märkas tydligt och jag rekommenderar er varmt att genomföra denna guide och själva se hur stor skillnad det blir. Du behöver inte ha mycket RAM-minne för att det ska vara lönt att följa denna guide. Din Firefoxprofil behöver inte vara speciellt stor om du drar ner mängden cache, ungefär 64 Mb extra RAM-minne är det som krävs för att utnyttja fördelarna av denna guide. De som kommer märka av resultaten mest är som jag nämnde tidigare ni med långsamma SSD-hårddiskar samt ni som har bärbara datorer då dessa normalt sett har lite långsammare hårddiskar.
Denna guiden täcker även helt fördelarna man får av att placera Firefox cache i Ram-minnet som jag skrivit om här.

För att ni ska se hur stor skillnad det verkligen kommer bli efter den här guiden så föreslår jag att ni gör följande test redan nu. Öppnar en ny tab i Firefox och börja skriva in en webbsida ni ofta besöker i adressfältet. Försök få en uppfattning om hur snabbt sökresultaten kommer upp då ni skriver. Skriv därefter in about:config och bilda dig en uppfattning om hur snabbt resultaten kommer fram i dina sökningar. När du fått en känsla av hur fort de olika sökningarna sker fortsätter du med guiden.

Det jag märkt efter att placerar min Firefoxprofil i RAM-minnet är följande

* Mycket mindre diskaktivitet
* Omedelbara sökresultat i about:config och adressfältet.
* Inga frysningar av Firefox.
* Snabbare rendering av sidor.

För att placera Firefoxprofilen i datorns RAM-minne så följer du instruktionerna nedan.

Börja med att ställa in hur mycket cache Firefox maximalt ska få använda. Firefox cache ligger inbakad i din Firefoxprofil. Cachen är den del av din Firefoxprofil som enskilt kräver mest minne. Vi behöver därför definiera hur mycket denna maximalt får vara.

Standardvärdet för Firefox cache är 50 MB. Beroende på hur mycket RAM-minne du kan avvara behöver du nu göra en rimlig uppskattning av hur stort värde du ska tilldela cachen. Normalt sett använder Ubuntu sällan totalt mer än ca 500-600 MB av datorns RAM-minne. Jag har 4 GB Ram vilket gör att jag kan tilldela min Firefoxprofil ca 650 MB (inklusive cache) och ändå ha mycket minne över.
Jag kommer i guiden att använda två separata lagringar av min Firefoxfrofil i RAM-minnet. En del för Firefox cache och en del för resten.
Detta för att jag dels vill ha en enkelt åtkomst till cacheinnehållet som jag valt att montera i /media/ramdisk samt för att det ska vara enkelt att följa denna guide även om man följt guiden jag skrivit tidigare som berör Firefox cache.
Jag får en extremt snabb disk på köpet monterad i /media/ramdisk. Disken kan exempelvis användas för att kompilera program extra snabbt då hårddiskens hastighet är en betydande faktor då man kompilerar program.

Om du som jag väljer att använda två separata lagringar av din Firefoxprofilen så börja med att följa instruktionerna i denna guide som behandlar Firefox cache i ram-minnet.
Fortsätt sen med stegen efter det som behandlar cache nedan.

För att ställa in maxvärdet för Firefox cache skriv in about:config i Firefox adressfält och tryck därefter enter.
Det finns nu två olika inställningar för hur Firefox lagrar cache. En för hårddisken och en för RAM-minnet.
Eftersom vi lägger hela vår profil i RAM-minnet kommer det som skrivs enligt Firefox till disken att i själva verket skrivas till RAM-minnet.

Skriv in browser.cache.disk.enable i filterfältet och kontrollera att värdet är True. Om värdet är False dubbelklickar du på False för att växla till True.
Skriv därefter in browser.cache.disk.capacity

browser.cache.disk.capacity styr följande

When a page is loaded, it is cached so it doesn't need to be downloaded to be redisplayed. This preference controls the maximum amount of hard drive space to use for caching purposes.
Länk

Dubbelklicka på browser.cache.disk.capacity för att modifiera värdet.
Tänk på att mängden du skriver in bara utgör en del av din totala Firefoxprofil. Det behövs mer RAM-minne än det du skriver in i fältet totalt sett för din Firefoxprofil. Ca 70 MB mer än vad du tilldelar browser.cache.disk.capacity kommer du behöva reservera i RAM-minnet för din Firefoxprofil. Ett rimligt värde om du vill spara RAM-minne är 20000 [Kb]. Har du däremot massor av ledigt minne kan du göra som jag och dra till med 638000 [Kb]. Ett så högt värde kommer förmodligen aldrig att uppnås om jag inte kollar mängder av filmklipp i Firefox och har datorn på 24/7 under väldigt lång tid. Eftersom jag har så mycket ledigt minne så belastar det höga värdet inte mitt minne speciellt mycket.

När du är klart skriver du in browser.cache.memory.enable och ställer in så att värdet hamnar på True.

browser.cache.memory.enable styr följande

When a page is loaded, it can be cached so it doesn't need to be rerendered to be redisplayed. This preference controls whether to use memory to cache decoded images, chrome (application user interface elements), and secure (https) pages. browser.cache.memory.capacity controls the maximum amount of memory to use.
Länk

Jag tolkade att ovanstående aktiverar exakt samma sak som browser.cache.disk.enable gör. Men dessa är tydligen helt skilda. Jag hittade följande citat

It's completely different than what the disk cache does.

Länk

Skriv nu in browser.cache.memory.capacity och tilldela det ett värde som du känner dig trygg med. Får du inget resultat av sökningen högerklickar du, väljer Ny --> Heltal och skriver in browser.cache.memory.capacity och i rutan som dyker upp efter skriver du in maxvärdet i Kb. Det värde du lägger in hamnar i en separat del av RAM-minnet som inte berörs av det vi gör i denna guide. Du måste räkna med denna del separat när du räknar på hur mycket Firefox totalt sett kommer att använda av datorns RAM-minne.
I guider på nätet så föreslås ett värde på 65536 [Kb] för de som har RAM-minne över. Standardvärdet är 4096 [Kb].
Jag väljer att sätta värdet för browser.cache.memory.capacity till 131072 [128 Mb]

Om du har gott om RAM-minne och vill att detta ska användas rekommenerar jag att öka värdet från 2 till 8 för

browser.sessionhistory.max_total_viewers

browser.sessionhistory.max_total_viewers styr

Pages that were recently visited are stored in memory in such a way that they don't have to be re-parsed (this is different from the memory cache). This improves performance when pressing Back and Forward.

This preference limits the maximum number of pages stored in memory.
Länk

Nu är vi klara med inställningarna i Firefox.

Gå nu till din hemmapp och väl där trycker du Ctrl + h för att visa dolda filer och mappar. Leta upp mappen .mozilla och gå in i den. Gå därefter in i mappen firefox. Högerklicka inne i firefoxmappen och välj Skapa mapp, döp mappen till profile. Mappen kommer att användas dels för att spara ner din profil från RAM-minnet till hårddisken och dels för att ladda in din Firefoxprofil i datorns RAM-minne när datorn startar. Mappen behövs för att ändringar i din Firefoxprofil ska kunna sparas permanent på hårddisken. RAM-minnet töms som ni vet när datorn startas om eller stängs av.

Kopiera nu innehållet i mappen xxxxxx.default (xxxxxx är en kombination av siffror och bokstäver) som finns i katalogen /.mozilla/firefox till den nyss skapade mappen profile. Min profilmapp heter rcw72e7n.default. Om du planerat att använda lite RAM-minne för din Firefoxprofil tömmer du mappen Cache som finns i mappen xxxxxx.profile innan du kopierar över innehållet.

Enklast kopierar du innehållet genom att gå in i mappen xxxxx.profile med hjälp av din filhanterare och väl inne i mappen trycka Ctrl + a för att markera allt och sedan trycka Ctrl + c för att kopiera innehållet. Gå därefter in i mappen profile och tryck Ctrl + v för att klistra in det du kopierat.
När detta är klart så föreslår jag att ni skapar ytterligare en kopia av innehållet och placerar någonstans säkert. Jag skapade en mapp i /.mozilla som en extra säkerhetsåtgärd ifall det skulle hända att mapparna med min profil raderas.

Skapa nu på en plats du kommer ihåg en tom fil (högerklicka t.ex på skrivbordet och välj Skapa dokument --> Tom fil). Döp filen till tmpfs_firefox.sh. Dubbelklicka därefter på filen och klistra in följande text till den.

#!/bin/bash

# Andra nedanstående sa att den blir exakt som din profil
PROFILE="xxxxx.default"

cd "${HOME}/.mozilla/firefox"

if test -z "$(mount | grep -F "${HOME}/.mozilla/firefox/${PROFILE}" )"
then
mount "${HOME}/.mozilla/firefox/${PROFILE}"
fi

if test -f "${PROFILE}/.unpacked"
then
rsync -av --delete --exclude .unpacked ./"$PROFILE"/ ./profile/
else
rsync -av ./profile/ ./"$PROFILE"/
touch "${PROFILE}/.unpacked"
fi

exit


I texten ovan så byter du ut PROFILE="xxxxx.default" så att den överenskommer exakt med din profilmapp. För mig ser raden ut så här

PROFILE="rcw72e7n.default"

När du är helt säker på att du skrivit in rätt så sparar du filen och stänger ner textredigeraren. Högerklicka nu på filen och välj Egenskaper. Gå till fliken Rättigheter och ändra så att Kör är ibockat till höger om ägare.Stäng ner fönstret när du är klar. Tryck sedan Alt + F2. I rutan som dyker upp skriver du in

gksudo gedit /etc/fstabTryck därefter på Kör och ett textdokument som innehåller bl.a. din dators olika hårddiskpartitioner öppnas. Kopiera över nedanstående rad till dokumentet. Placera raden längst ner i dokumentet.


firefox /home/ANVÄNDARNAMN/.mozilla/firefox/xxxxxxx.default tmpfs size=MAXMÄNGDRAMMINEFÖRDINPROFIL,noauto,user,exec,uid=1000,gid=1000 0 0


Ändra därefter följande i textraden. ANVÄNDARNAMN byter du ut mot ditt användarnamn på datorn. xxxxxxx.default byter du ut så att den motsvarar din profilmapp i /.mozilla/firefox.
Ändra MAXMÄNGDRAMMINEFÖRDINPROFIL till det värde som din Firefoxprofil maximalt får använda av datorns RAM-minne. Värdet bör vara åtminstone 70 MB större än värdet för browser.cache.disk.capacity som du angav tidigare i guiden.

Min rad ser ut så här

firefox /home/leif/.mozilla/firefox/rcw72e7n.default tmpfs size=700M,noauto,user,exec,uid=1000,gid=1000 0 0

I andra guider där folk har gjort liknande har det rekommenderats 128M om browser.cache.disk.capacity är satt till 20000.

Spara filen när du är klar och stäng därefter ner textredigeraren. Undvik att starta om datorn eller stänga av den innan du är klar med resten av guiden. Startar datorn om kommer din Firefoxprofil att monteras i RAM-minnet innan vi är helt klara med guiden vilket förmodligen kommer krångla till det ordentligt.

Vi behöver nu tömma innehållet i din .mozilla/firefox/xxxxxx.default katalog. Firefox måste vara helt nerstängt innan mappen tömms för att undvika att Firefox skapar en ny profil i mappen. .
Kopiera relevant del av denna guide till en textfil eller använd en annan webbläsare under tiden för att genomföra de nästa stegen i guiden.


OBS: Nu ska Firefox vara helt nerstängt.
Innan du tömmer katalogen, kontrollera att du har en kopia av innehållet i .mozilla/firefox/xxxxxx.default i katalogen .mozilla/firefox/profile och gärna en extra kopia nånstans.

Markera allt innehåll i /.mozilla/firefox/xxxxx.default genom att trycka Ctrl + a och därefter trycka på Del för att radera innehållet. Nu ska mappen vara helt tom.

Kolla längst ner till vänster i filbläddrarfönstret och lägg på minnet hur mycket ledigt diskutrymme du har där nu. Jag har 27.6 GB ledigt. Titta efter där pilen visar i bilden nedanLeta nu upp filen tmpfs_firefox.sh som vi skapade tidigare och dubbelklicka på den. Det kommer nu dyka upp en ruta som ser ut så härVälj alternativet Kör i terminal. Du kommer se ett terminalfönster öppnas och stängas väldigt fort. Detta är helt normalt och beror på att det hela gick väldigt fort. Det skriptet gjorde var att montera din Firefoxprofil i datorns RAM-minne. Dubbelklicka nu en gång till på filen och välj återigen Kör i terminal. Samma sak händer som förut men med skillnaden att skriptet synkroniserade innehållet i mappen profile med mappen xxxxxx.default.

Gå nu till mappen xxxxxx.default och klicka på Uppdatera som finns i filbläddrarens övre mitt. Kontrollera att du fått tillbaks innehållet som du tog bort tidigare. Kolla därefter längst ner till vänster i filbläddraren och du ska se att det lediga diskutrymmet är ändrat och istället nu visar ledigt minne du har kvar för din Firefoxprofil i RAM-minnet.Starta nu upp Firefox. Gör om samma test som vi gjorde i början av guiden för att få bekräftat skillnaden i hastighet. Öppna upp en ny tab, detta kommer ske märkbart snabare än förrut. Skriv in about:config i adressfältet och tryck enter. Nu kommer rutan om att vara försiktig upp omedelbart. Tryck på Jag lovar, jag ska vara försiktig och du kommer nu omedelbart till inställningshanteraren. Gör en sökning i filterrutan och du kommer märka att resultaten av sökningarna du gör kommer fram direkt. Testa även att i Firefox adressfält söka på en sida du brukar besöka. Resultaten från sökningen kommer omedelbart.
En annan sak som du kommer märka är att hårddisken jobbar mycket mindre nu än tidigare. När Firefox väl börjat bygga upp cache kommer du även märka skillnad i hastighet av renderingen av sidorna du besöker.

Det som återstår nu är att synkronisera RAM-minnet med hårddisken så att förändringarna av profilen finns kvar efter omstart av datorn. För att göra detta behöver vi installera gnome-schedule. Klicka här för att installera det. När installationen är klar startar du upp programmet, Program --> Systemverktyg --> Schemalagda uppgifter. Finns programmet inte där så skriv in gnome-schedule i rutan som dyker upp efter du tryckt Alt + F2.

När programmet startat klickar du på Ny som finns uppe till vänster i programmet. Du möts då avVälj det översta alternativet En uppgift som körs återkommande. En ny ruta dyker upp. Fyll i fälten så att det blir som i bilden nedanDu kan ändra siffran 5 till nåt annat, siffran anger tiden i minuter mellan synkroniseringen från RAM-minnet till hårddisken. När du är klar tryck Verkställ och därefter OK i rutan som dyker upp. Stäng ner programmet och leta upp filen tmpfs_firefox.sh. Flytta filen till din hemmapp. Högerklicka sedan på den och välj Byt namn... och lägg till en punkt framför namnet tmpfs_firefox.sh så att dess namn blir .tmpfs_firefox.sh. När du döpt om den så klicka på Uppdatera i filhanteraren och filen kommer att bli dold. Trycker du Ctrl + h för att vissa dolda filer och mappar kan du enkelt lokalisera filen igen.
Nu kommer synkroniseringen skötas helt automatiskt efter omstart av datorn.

Gå nu till System --> Inställningar --> Uppstartsprogram

I rutan som dycker upp klickar du på Lägg till och fyller i följande i rutan som dyker upp:
Namn: Firefox RAM
Kommando: /home/ANVÄNDARNAMN/.tmpfs_firefox.sh

Byt ut ANVÄNDARNAMN till ditt egna. Tryck därefter Spara följt av Stäng
Vi är nu nästan klara, det enda som återstår är att starta om datorn och därefter få bekräftat att allt funkar som det ska.
Efter omstart, skriv in kommandot mount i ett terminalfönster och du ska då se en rad likannde denna

firefox on /home/leif/.mozilla/firefox/rcw72e7n.default type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=700M,uid=1000,gid=1000,user=leif)

Denna guide är baserad på en tråd från ett Gentooforum samt följande artikelVerot.net
Credits till stevenrobertson som postade ideén ursprungligen på Gentooforumet och Joakim Karlsson som uppmärksammade mig på Gentootråden via en kommentar i min blogg.

måndag 6 april 2009

Firefox cache i RAM-minnet istället för hårddiskenOBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope och Firefox version 3.0.8. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu/Firefox vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

EDIT: Guide som beskriver hur man placerar hela sin Firefoxprofil i RAM-minnet finns här. Utgå från den guiden istället.

Varje gång du besöker en webbsida sparar Firefox ner text och bilder från sidan och sparar det på datorns hårddisk. Detta görs för att spara tid när du besöker sidan igen. Istället för att ladda ner informationen en gång till när du besöker sidan igen så hämtar Firefox den sparade informationen från hårddisken. Detta går som helhet snabbare än att ladda om all information på sidan.
Funktionen fungerar riktigt bra, man kan manuellt ställa in hur mycket information som Firefox maximalt får spara, standardvärdet är 50MB.
Om man har en bärbar dator med en lite långsammare hårddisk och man arbetar med flera cachekrävande program samtidigt så kan man märka att datorn inte hinner med riktigt att läsa och skriva till hårddisken. Man får vänta en liten stund så att hårddisken hinner ikapp.
Det finns möjlighet att ställa in så att Firefox inte använder din hårddisk överhuvudtaget för cachen utan istället sparar informationen i datorn RAM-minne. Det finns tre stora fördelar med att använda RAM-minnet istället för hårddisken.

1. RAM-minnet är mycket snabbare än datorns hårddisk vilket resulterar i att sidorna du besöker renderas snabbare.

2. Din hårddisk belastas inte vilket resulterar i fördelarna av en tystare dator samt att datorns batteritid förbättras något eftersom hårddisken inte används lika ofta. Detta är speciellt värdefullt för er som har SSD-diskar i era datorer.

3. När datorn stängs av töms cacheminnet på hårddisken men det är väldigt enkelt att ta fram denna information igen med hjälp av ett återställningsprogram. Har du däremot cachen i RAM-minnet så försvinner informationen för gott så fort datorn stängs av.

Jag har 4 GB RAM-minne i min dator och har således väldigt mycket ledigt minne som inte används till något.
För att använda datorns RAM-minne istället för datorns hårddisk för Firefox cache börjar vi med att öka cachens storlek. I adressfältet i Firefox skriver du in about:config och trycker enter. Du kommer nu till ett informationsmeddelande, läs igenom det noga och gå sedan vidare. Du hamnar nu i konfigurationsinställningarna för Firefox. I filterfältet skriver du in browser.cache.disk.capacity
Du kommer nu få en träff på sökningen, vilket är just browser.cache.disk.capacity. Värdet till höger om browser.cache.disk.capacity är storleken på cacheminnet för tillfället. Dubbelklicka på samma rad som browser.cache.disk.capacity står och en ruta kommer upp som låter oss ändra värdet. Jag valde här värdet 638000, dvs 638MB. Detta är jättemycket men eftersom jag har så mycket oanvänt RAM-minne så gör det inget att cachen är såpass stor. Välj ett värde som passar ditt system och testa dig fram tills du är nöjd. Med så här mycket cache, ställer vi in så att Firefox ska komma ihåg fler sidor när vi klickar Framåt/Bakåt. Skriv in i filterfältet browser.sessionhistory.max_total_viewers. Dubbelklicka på resultatet och öka värdet rejält. Jag valde här värdet 32.
När detta är klart så ska vi ställa in vart Firefox ska skriva all cache. Skriv in browser.cache.disk.enable och kontrollera att värdet står på True. Om värdet är False dubbelklicka på raden och värdet ändras till True.
Skriv därefter in browser.cache.disk.parent_directory. Får du inte upp något resultat efter sökningen så högerklicka och välj Ny --> Sträng. I rutan som dyker upp skriver du in browser.cache.disk.parent_directory. Dubbelklicka därefter på den skapade strängen. I rutan som dyker upp så skriver du in sökvägen till den mapp på datorn där Firefox ska spara cachen. Jag valde här att skriva in /media/ramdisk
När detta är klart, starta upp ett terminalfönster (Program --> Tillbehör --> Terminal) och skriv in följande för att skapa mappen ramdisk i /media

sudo mkdir /media/ramdisk

Skriv därefter in

sudo gedit /etc/fstab

Ett textdokument öppnas. Lägg till följande rad längst ner i dokumentet.

tmpfs /media/ramdisk tmpfs size=640M,nr_inodes=10k,mode=777 0 0


Notera värdet 640M i raden ovan. Sätt värdet något större än cachestorleken du gav Firefox (638M). Spara dokumentet och stäng ner gedit.

Slutligen aktiverar vi det hela genom att starta om datorn. Efter omstarten, starta Firefox och gå därefter till /media/ramdisk och kontrollera att det skapats en mapp Cache där. Går du in i mappen Cache så ser du precis vad som finns i cachen. Du kan även skriva in i Firefox adressfält about:cache för att få information om cacheminnet.

fredag 3 april 2009

MS Office/OpenOffice.org filer inbäddat i FirefoxOBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope, Firefox version 3.0.8 samt OpenOffice.org 3.0.1. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu/Firefox/OpenOffice vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

Hur kan man på effektivast möjliga sätt titta på MS Office filer och OpenOffice filer på internet? Firefox ger dig två val när du klickar på en sådan länk.

1. Spara filen till hårddisken för att därefter dubbelklicka på den och starta OpenOffice för att se dokumentets innehåll.

2. Välja att öppna filen med OpenOffice direkt.

Alternativ 1 är det klart mest tidskrävande sättet. Det är inte säkert att man vill spara filen över huvud taget, troligen vill man bara snabbt se om det är relevant information för det man letar efter och därefter besluta sig om att spara filen eller inte. Är det ointressant information så behöver man radera den nerladdade filen och därefter återgå till Firefox och fortsätta leta vidare. Jag tycker detta tillvägagångsätt är onödigt omständigt och förstör min rytm i letandet efter relevant information.
Alternativ 2 är enklare men inte perfekt. Det kräver att OpenOffice startas externt och du får hoppa mellan Firefox och OpenOffice för att arbeta med ditt sökande.
Det finns ett tredje sätt som jag anser är överlägset de två alternativen jag precis gått igenom.
Man kan bädda in filerna i Firefox när du klickar på dem så att det ser ut så här efter klick på länk.Med filerna inbäddade i Firefox, förbättras flödet och effektiviteten i ditt arbete avsevärt. Är information ointressant så stänger du bara ner fliken eller trycker bakåt i Firefox beroende på om du valt att öppna filen i en ny flik eller i befintlig flik. Är det information du letat efter klickar du bara på Spara som och sparar ner filen till hårddisken.

Denna guide är inte helt lätt att genomföra och jag hade själv en hel del problem att få det hela att fungera. Jag tror att ni kommer få det att fungera efter lite trixande. För att underlätta för er så har jag kanske lagt till något steg som inte behövs men för att vara på den säkra sidan har jag lagt till stegen.

Vi börjar med att installera paketet Mozilla-openoffice.org. Smidigast genom att klicka här.

När detta är klart så kommer vi behöva stänga ner Firefox inför nästa steg. Ni får klippa och klistra guiden till ett dokument för att kunna följa guiden.

Vi ska nu editera en fil som ligger i /home/[ditt_användarnamn]/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default (där xxxxxxxx är ett gäng siffror och bokstäver). Klicka på Platser --> Hemmapp och du hamnar i din hemmamapp. Väl där trycker du Ctrl + h för att visa de dolda filerna och mapparna (I Ubuntu har de dolda filerna/mapparna en punkt framför sig).

Leta nu upp mappen .mozilla och dubbelklicka på mappen för att gå in i den. I denna mapp finns en mapp som heter firefox, gå in i den mappen. Nu ska det finnas ytterligare en mapp som heter xxxxxxxx.default där xxxxxxxx är en kombination av siffror och bokstäver. I mitt fall heter mappen rcw72e7n.default. Gå nu in i denna mapp och leta upp filen pluginreg.dat. Innan vi öppnar filen så kontrollera att Firefox är nerstängt!
Dubbelklicka nu på filen pluginreg.dat och du möts avVälj alternativet Visa och filen kommer att öppnas med din standard textredigerare, i mitt fall gedit

Leta nu upp området som ser ut så här

[PLUGINS]
/usr/lib/openoffice/program/libnpsoplugin.so:$
:$
1237453209000:1:5:$
OpenOffice.org Plug-in handles all its documents:$
OpenOffice.org Plug-in:$
31
0:application/vnd.stardivision.calc:StarCalc 3.0 - 5.0:sdc:$
1:application/vnd.stardivision.chart:StarChart 3.0 - 5.0:sds:$
2:application/vnd.stardivision.draw:StarDraw 3.0 - 5.0:sda:$
3:application/vnd.stardivision.impress:StarImpress 3.0 - 5.0:sdd:$
4:application/vnd.stardivision.impress-packed:StarImpress-packed 3.0 - 5.0:sdp:$
5:application/vnd.stardivision.math:StarMath 3.0 - 5.0:smf:$
6:application/vnd.stardivision.writer:StarWriter Template 3.0 - 5.0:vor:$
7:application/vnd.stardivision.writer-global:StarWriter Global 3.0 - 5.0:sgl:$
8:application/vnd.staroffice.writer:StarWriter 3.0 - 5.0:sdw:$
9:application/vnd.sun.xml.calc:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet:sxc:$
10:application/vnd.sun.xml.calc.template:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet Template:stc:$
11:application/vnd.sun.xml.draw:StarOffice 6.0/7 Drawing:sxd:$
12:application/vnd.sun.xml.draw.template:StarOffice 6.0/7 Drawing Template:std:$
13:application/vnd.sun.xml.impress:StarOffice 6.0/7 Presentation:sxi:$
14:application/vnd.sun.xml.impress.template:StarOffice 6.0/7 Presentation Template:sti:$
15:application/vnd.sun.xml.math:StarOffice 6.0/7 Formula:sxm:$
16:application/vnd.sun.xml.writer:StarOffice 6.0/7 Text Document:sxw:$
17:application/vnd.sun.xml.writer.global:StarOffice 6.0/7 Master Document:sxg:$
18:application/vnd.sun.xml.writer.template:StarOffice 6.0/7 Text Document Template:stw:$
19:application/vnd.oasis.opendocument.text:OpenDocument Text:odt:$
20:application/vnd.oasis.opendocument.text-template:OpenDocument Text Template:ott:$
21:application/vnd.oasis.opendocument.text-master:OpenDocument Master Document:odm:$
22:application/vnd.oasis.opendocument.text-web:HTML Document Template:oth:$
23:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet:OpenDocument Spreadsheet:ods:$
24:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template:OpenDocument Spreadsheet Template:ots:$
25:application/vnd.oasis.opendocument.graphics:OpenDocument Drawing:odg:$
26:application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template:OpenDocument Drawing Template:otg:$
27:application/vnd.oasis.opendocument.presentation:OpenDocument Presentation:odp:$
28:application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template:OpenDocument Presentation Template:otp:$
29:application/vnd.oasis.opendocument.formula:OpenDocument Formula:odf:$


Om detta område inte finns så pröva med att logga ut och sen logga in igen, starta Firefox, stäng ner Firefox och kontrollera igen. Fungerar det fortfarande inte så testa att starta t.ex. OpenOffice.org Ordbehandlare och gå till Redigera och klicka i Plug-in. Stäng sen ner programmet och kontrollera igen, funkar det inte nu så testa att logga ut och in återigen. Det var så här jag höll på och till slut fanns texten ovan i pluginreg.dat filen.

Efter att raderna dykt upp så kan det hända att du har fler eller färre rader än vad som finns med i den kursiverade texten ovan men det spelar ingen roll, bara att kopiera det som saknas och hoppa över det som du redan har.
Lägg till följande rader direkt under det högsta numret i listan (29 för mig)

30:application/vnd.sun.xml.base:OpenDocument Database:odb:$
31:application/msword:Opendocument Text:doc:$
32:application/vnd.ms-excel:Opendocument Spreadsheet:xls:$
33:application/vnd.ms-powerpoint:Opendocument Presentation:ppt:$


Ändra därefter siffrorna direkt under raden OpenOffice.org Plug-in:$ från 31 (i mitt fall) till 34. Slutligen ska avsnittet se ut så här

[PLUGINS]
/usr/lib/openoffice/program/libnpsoplugin.so:$
:$
1237453209000:1:5:$
OpenOffice.org Plug-in handles all its documents:$
OpenOffice.org Plug-in:$
34
0:application/vnd.stardivision.calc:StarCalc 3.0 - 5.0:sdc:$
1:application/vnd.stardivision.chart:StarChart 3.0 - 5.0:sds:$
2:application/vnd.stardivision.draw:StarDraw 3.0 - 5.0:sda:$
3:application/vnd.stardivision.impress:StarImpress 3.0 - 5.0:sdd:$
4:application/vnd.stardivision.impress-packed:StarImpress-packed 3.0 - 5.0:sdp:$
5:application/vnd.stardivision.math:StarMath 3.0 - 5.0:smf:$
6:application/vnd.stardivision.writer:StarWriter Template 3.0 - 5.0:vor:$
7:application/vnd.stardivision.writer-global:StarWriter Global 3.0 - 5.0:sgl:$
8:application/vnd.staroffice.writer:StarWriter 3.0 - 5.0:sdw:$
9:application/vnd.sun.xml.calc:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet:sxc:$
10:application/vnd.sun.xml.calc.template:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet Template:stc:$
11:application/vnd.sun.xml.draw:StarOffice 6.0/7 Drawing:sxd:$
12:application/vnd.sun.xml.draw.template:StarOffice 6.0/7 Drawing Template:std:$
13:application/vnd.sun.xml.impress:StarOffice 6.0/7 Presentation:sxi:$
14:application/vnd.sun.xml.impress.template:StarOffice 6.0/7 Presentation Template:sti:$
15:application/vnd.sun.xml.math:StarOffice 6.0/7 Formula:sxm:$
16:application/vnd.sun.xml.writer:StarOffice 6.0/7 Text Document:sxw:$
17:application/vnd.sun.xml.writer.global:StarOffice 6.0/7 Master Document:sxg:$
18:application/vnd.sun.xml.writer.template:StarOffice 6.0/7 Text Document Template:stw:$
19:application/vnd.oasis.opendocument.text:OpenDocument Text:odt:$
20:application/vnd.oasis.opendocument.text-template:OpenDocument Text Template:ott:$
21:application/vnd.oasis.opendocument.text-master:OpenDocument Master Document:odm:$
22:application/vnd.oasis.opendocument.text-web:HTML Document Template:oth:$
23:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet:OpenDocument Spreadsheet:ods:$
24:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template:OpenDocument Spreadsheet Template:ots:$
25:application/vnd.oasis.opendocument.graphics:OpenDocument Drawing:odg:$
26:application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template:OpenDocument Drawing Template:otg:$
27:application/vnd.oasis.opendocument.presentation:OpenDocument Presentation:odp:$
28:application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template:OpenDocument Presentation Template:otp:$
29:application/vnd.oasis.opendocument.formula:OpenDocument Formula:odf:$
30:application/vnd.sun.xml.base:OpenDocument Database:odb:$
31:application/msword:Opendocument Text:doc:$
32:application/vnd.ms-excel:Opendocument Spreadsheet:xls:$
33:application/vnd.ms-powerpoint:Opendocument Presentation:ppt:$


Spara nu filen och stäng ner din textredigerare. Du ska nu befinna dig med filhanteraren (Nautilus) i katalogen xxxxxxx.default. Leta nu upp filen pluginreg.dat~ som är en säkerhetskopia av originalfilen pluginreg.dat som vi editerade. Vi ska nu även editera denna fil så att den blir identisk med vår editerade pluginreg.dat fil.

Dubbelklickar du på filen kanske du möts avOm du möts av bilden ovan, klicka på alternativet Nej och fönstret stängs ner. Högerklicka istället på filen och välj alternativet Öppna med annat program.... En ruta dyker upp. Leta upp din textediterare och markera den. Klicka därefter på Öppna och filen öppnas. Editera filen så att den blir identisk med den editerade pluginreg.dat filen. Spara därefter filen.
Nu ska det hela vara klart! Du kan testa enkelt genom att klicka på den här länken.
Du ska nu kunna se i Firefox genom Redigera --> Inställningar--> Fliken Program att det har dykt upp åtgärder för alla typer av Officefiler och att dessa nu styrs av pluginet OpenOffice.org Plug-in (i Firefox) så som i bilden nedan

torsdag 2 april 2009

Snabbtips: Snabbare nerladdning i Synaptic

OBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

Det går att förbättra nerladdningshastigheten i Synaptic på ett mycket enkelt sätt. Starta upp Pakethanteraren Synaptic, System --> Administration --> Pakethanteraren Synaptic.
Gå sedan till Inställningar --> Förråd i Synaptic. I fönstret som dyker upp går du till fliken Programvara för Ubuntu.Klicka på rullgardinen till höger om Hämta från: och välj Annan, du möts då avKlicka nu på Välj bästa server som finns uppe till höger i fönstret. Ett test genomförs för att ta reda på vilken server som är snabbast för dig.När testet är klart så kommer den server som är snabbast för dig att vara markeradKlicka på Välj server och du möts avKlicka på Stäng och slutligen på Läs om uppe i Synaptics vänstra hörn för att slutföra det hela.
Nu är det hela klart och du kommer förhoppningsvis märka att nerladdning av paket kommer gå snabbare.

Gmail som standard eposthanterare i UbuntuOBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope samt Firefox version 3.0.8. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu/Firefox vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

Jag använder Gmail som standard för all min epost. Jag är nöjd med dess utseende och tycker den fungerar precis lika bra som ett separat epostprogram.
Enda nackdelen har varit att när jag t.ex. klickar på en länk för en epostkontakt så startas Evolution. Detta har tvingat mig att kopiera epostadressen och därefter klistra in den i Gmail (Firefox), vilket är tidskrävande och irriterande.

Det går att ordna i Ubuntu så att du hamnar direkt i Gmail när du klickar en länk med en epostadress. Resultatet blir som i bilden nedan när jag klickar en epostlänk.Vill du använda Gmail som standard eposthanterare följer du bara stegen nedan.

Börja med att gå in i Redigera --> Inställningar i Firefox. Ett fönster dyker upp, välj där fliken Program och leta upp mailto och ställ där in så att det ser ut så här.Klicka sedan Stäng. Gå därefter till System --> Inställningar --> Föredragna Program i Ubuntu. Ett fönster dyker upp. Gå till fliken Internet. Du kommer nu se att det står E-postläsare under Webbläsare. Klicka på rullgardinen och välj Anpassat. Fyll i så att det står firefox %s i rutan för kommando. Så här ska det se ut om det är rätt.Klicka därefter på Stäng och du är klar.