Här finns tips och guider för Ubuntu.

tisdag 6 mars 2007

Att använda 'Alias' för komandon

Om man som jag ägnar mycket tid åt att skriva mycket i terminalen så underlättas arbetet avsevärt om man använder alias. Alias gör att vi kan byta ut kommandon till andra komandon. Ett exempel kan vara att byta ut 'sudo apt-get install' till 'installera'. Det är väldigt enkelt att fixa alias. Börja med att skriva in följande i ett terminalfönster

gedit .bashrc

Ett dokument öppnas upp. Leta upp området som ser ut som så här

#if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
# . ~/.bash_aliases
#fi


och ändra det så att det ser ut så här

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi


Eller med andra ord ta bort de tre #. Spara dokumentet och stäng ner gedit.

Skriv nu in följande i teminalfönstret

gedit .bash_aliases

Ett tomt dokument öppnas och här skriver vi nu in de alias vi vill använda.
Låt oss börja med lägga till ett alias för att lägga till nya alias. Det kan vara jobbigt at tkomma ihåg 'gedit .bash_aliases' för att lägga till alias. Skriv in följande i filen som öppnades.

alias läggtillalias='gedit /home/leif/.bash_aliases'

Byt ut leif mot ditt användarnamn på datorn.

Spara och stäng ner gedit och alla terminalfönster du har uppe. Starta upp ett nytt terminalfönster och skriv in lägg och tryck därefter på tab och om allt funkar kommer det stå läggtillalias i terminalfönstret efter tab tryckningen. Tryck Enter och dokumentet dyker upp med dina alias.

Lägg till de alias du vill använda.
Jag använder

alias läggtillalias='gedit /home/leif/.bash_aliases'
alias installera='sudo apt-get install'
alias tabort='sudo apt-get remove'
alias xorg='sudo gedit /etc/X11/xorg.conf'


Andra bloggar om: , ,

1 kommentar:

Dannie sa...

Tackar för guiden. Var till stor hjälp.