Här finns tips och guider för Ubuntu.

fredag 3 april 2009

MS Office/OpenOffice.org filer inbäddat i FirefoxOBS: Denna guide är testat i Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope, Firefox version 3.0.8 samt OpenOffice.org 3.0.1. Om guiden inte fungerar i nyare versioner av Ubuntu/Firefox/OpenOffice vänligen skicka epost till mig så att jag kan uppdaterar guiden.

Hur kan man på effektivast möjliga sätt titta på MS Office filer och OpenOffice filer på internet? Firefox ger dig två val när du klickar på en sådan länk.

1. Spara filen till hårddisken för att därefter dubbelklicka på den och starta OpenOffice för att se dokumentets innehåll.

2. Välja att öppna filen med OpenOffice direkt.

Alternativ 1 är det klart mest tidskrävande sättet. Det är inte säkert att man vill spara filen över huvud taget, troligen vill man bara snabbt se om det är relevant information för det man letar efter och därefter besluta sig om att spara filen eller inte. Är det ointressant information så behöver man radera den nerladdade filen och därefter återgå till Firefox och fortsätta leta vidare. Jag tycker detta tillvägagångsätt är onödigt omständigt och förstör min rytm i letandet efter relevant information.
Alternativ 2 är enklare men inte perfekt. Det kräver att OpenOffice startas externt och du får hoppa mellan Firefox och OpenOffice för att arbeta med ditt sökande.
Det finns ett tredje sätt som jag anser är överlägset de två alternativen jag precis gått igenom.
Man kan bädda in filerna i Firefox när du klickar på dem så att det ser ut så här efter klick på länk.Med filerna inbäddade i Firefox, förbättras flödet och effektiviteten i ditt arbete avsevärt. Är information ointressant så stänger du bara ner fliken eller trycker bakåt i Firefox beroende på om du valt att öppna filen i en ny flik eller i befintlig flik. Är det information du letat efter klickar du bara på Spara som och sparar ner filen till hårddisken.

Denna guide är inte helt lätt att genomföra och jag hade själv en hel del problem att få det hela att fungera. Jag tror att ni kommer få det att fungera efter lite trixande. För att underlätta för er så har jag kanske lagt till något steg som inte behövs men för att vara på den säkra sidan har jag lagt till stegen.

Vi börjar med att installera paketet Mozilla-openoffice.org. Smidigast genom att klicka här.

När detta är klart så kommer vi behöva stänga ner Firefox inför nästa steg. Ni får klippa och klistra guiden till ett dokument för att kunna följa guiden.

Vi ska nu editera en fil som ligger i /home/[ditt_användarnamn]/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default (där xxxxxxxx är ett gäng siffror och bokstäver). Klicka på Platser --> Hemmapp och du hamnar i din hemmamapp. Väl där trycker du Ctrl + h för att visa de dolda filerna och mapparna (I Ubuntu har de dolda filerna/mapparna en punkt framför sig).

Leta nu upp mappen .mozilla och dubbelklicka på mappen för att gå in i den. I denna mapp finns en mapp som heter firefox, gå in i den mappen. Nu ska det finnas ytterligare en mapp som heter xxxxxxxx.default där xxxxxxxx är en kombination av siffror och bokstäver. I mitt fall heter mappen rcw72e7n.default. Gå nu in i denna mapp och leta upp filen pluginreg.dat. Innan vi öppnar filen så kontrollera att Firefox är nerstängt!
Dubbelklicka nu på filen pluginreg.dat och du möts avVälj alternativet Visa och filen kommer att öppnas med din standard textredigerare, i mitt fall gedit

Leta nu upp området som ser ut så här

[PLUGINS]
/usr/lib/openoffice/program/libnpsoplugin.so:$
:$
1237453209000:1:5:$
OpenOffice.org Plug-in handles all its documents:$
OpenOffice.org Plug-in:$
31
0:application/vnd.stardivision.calc:StarCalc 3.0 - 5.0:sdc:$
1:application/vnd.stardivision.chart:StarChart 3.0 - 5.0:sds:$
2:application/vnd.stardivision.draw:StarDraw 3.0 - 5.0:sda:$
3:application/vnd.stardivision.impress:StarImpress 3.0 - 5.0:sdd:$
4:application/vnd.stardivision.impress-packed:StarImpress-packed 3.0 - 5.0:sdp:$
5:application/vnd.stardivision.math:StarMath 3.0 - 5.0:smf:$
6:application/vnd.stardivision.writer:StarWriter Template 3.0 - 5.0:vor:$
7:application/vnd.stardivision.writer-global:StarWriter Global 3.0 - 5.0:sgl:$
8:application/vnd.staroffice.writer:StarWriter 3.0 - 5.0:sdw:$
9:application/vnd.sun.xml.calc:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet:sxc:$
10:application/vnd.sun.xml.calc.template:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet Template:stc:$
11:application/vnd.sun.xml.draw:StarOffice 6.0/7 Drawing:sxd:$
12:application/vnd.sun.xml.draw.template:StarOffice 6.0/7 Drawing Template:std:$
13:application/vnd.sun.xml.impress:StarOffice 6.0/7 Presentation:sxi:$
14:application/vnd.sun.xml.impress.template:StarOffice 6.0/7 Presentation Template:sti:$
15:application/vnd.sun.xml.math:StarOffice 6.0/7 Formula:sxm:$
16:application/vnd.sun.xml.writer:StarOffice 6.0/7 Text Document:sxw:$
17:application/vnd.sun.xml.writer.global:StarOffice 6.0/7 Master Document:sxg:$
18:application/vnd.sun.xml.writer.template:StarOffice 6.0/7 Text Document Template:stw:$
19:application/vnd.oasis.opendocument.text:OpenDocument Text:odt:$
20:application/vnd.oasis.opendocument.text-template:OpenDocument Text Template:ott:$
21:application/vnd.oasis.opendocument.text-master:OpenDocument Master Document:odm:$
22:application/vnd.oasis.opendocument.text-web:HTML Document Template:oth:$
23:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet:OpenDocument Spreadsheet:ods:$
24:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template:OpenDocument Spreadsheet Template:ots:$
25:application/vnd.oasis.opendocument.graphics:OpenDocument Drawing:odg:$
26:application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template:OpenDocument Drawing Template:otg:$
27:application/vnd.oasis.opendocument.presentation:OpenDocument Presentation:odp:$
28:application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template:OpenDocument Presentation Template:otp:$
29:application/vnd.oasis.opendocument.formula:OpenDocument Formula:odf:$


Om detta område inte finns så pröva med att logga ut och sen logga in igen, starta Firefox, stäng ner Firefox och kontrollera igen. Fungerar det fortfarande inte så testa att starta t.ex. OpenOffice.org Ordbehandlare och gå till Redigera och klicka i Plug-in. Stäng sen ner programmet och kontrollera igen, funkar det inte nu så testa att logga ut och in återigen. Det var så här jag höll på och till slut fanns texten ovan i pluginreg.dat filen.

Efter att raderna dykt upp så kan det hända att du har fler eller färre rader än vad som finns med i den kursiverade texten ovan men det spelar ingen roll, bara att kopiera det som saknas och hoppa över det som du redan har.
Lägg till följande rader direkt under det högsta numret i listan (29 för mig)

30:application/vnd.sun.xml.base:OpenDocument Database:odb:$
31:application/msword:Opendocument Text:doc:$
32:application/vnd.ms-excel:Opendocument Spreadsheet:xls:$
33:application/vnd.ms-powerpoint:Opendocument Presentation:ppt:$


Ändra därefter siffrorna direkt under raden OpenOffice.org Plug-in:$ från 31 (i mitt fall) till 34. Slutligen ska avsnittet se ut så här

[PLUGINS]
/usr/lib/openoffice/program/libnpsoplugin.so:$
:$
1237453209000:1:5:$
OpenOffice.org Plug-in handles all its documents:$
OpenOffice.org Plug-in:$
34
0:application/vnd.stardivision.calc:StarCalc 3.0 - 5.0:sdc:$
1:application/vnd.stardivision.chart:StarChart 3.0 - 5.0:sds:$
2:application/vnd.stardivision.draw:StarDraw 3.0 - 5.0:sda:$
3:application/vnd.stardivision.impress:StarImpress 3.0 - 5.0:sdd:$
4:application/vnd.stardivision.impress-packed:StarImpress-packed 3.0 - 5.0:sdp:$
5:application/vnd.stardivision.math:StarMath 3.0 - 5.0:smf:$
6:application/vnd.stardivision.writer:StarWriter Template 3.0 - 5.0:vor:$
7:application/vnd.stardivision.writer-global:StarWriter Global 3.0 - 5.0:sgl:$
8:application/vnd.staroffice.writer:StarWriter 3.0 - 5.0:sdw:$
9:application/vnd.sun.xml.calc:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet:sxc:$
10:application/vnd.sun.xml.calc.template:StarOffice 6.0/7 Spreadsheet Template:stc:$
11:application/vnd.sun.xml.draw:StarOffice 6.0/7 Drawing:sxd:$
12:application/vnd.sun.xml.draw.template:StarOffice 6.0/7 Drawing Template:std:$
13:application/vnd.sun.xml.impress:StarOffice 6.0/7 Presentation:sxi:$
14:application/vnd.sun.xml.impress.template:StarOffice 6.0/7 Presentation Template:sti:$
15:application/vnd.sun.xml.math:StarOffice 6.0/7 Formula:sxm:$
16:application/vnd.sun.xml.writer:StarOffice 6.0/7 Text Document:sxw:$
17:application/vnd.sun.xml.writer.global:StarOffice 6.0/7 Master Document:sxg:$
18:application/vnd.sun.xml.writer.template:StarOffice 6.0/7 Text Document Template:stw:$
19:application/vnd.oasis.opendocument.text:OpenDocument Text:odt:$
20:application/vnd.oasis.opendocument.text-template:OpenDocument Text Template:ott:$
21:application/vnd.oasis.opendocument.text-master:OpenDocument Master Document:odm:$
22:application/vnd.oasis.opendocument.text-web:HTML Document Template:oth:$
23:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet:OpenDocument Spreadsheet:ods:$
24:application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template:OpenDocument Spreadsheet Template:ots:$
25:application/vnd.oasis.opendocument.graphics:OpenDocument Drawing:odg:$
26:application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template:OpenDocument Drawing Template:otg:$
27:application/vnd.oasis.opendocument.presentation:OpenDocument Presentation:odp:$
28:application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template:OpenDocument Presentation Template:otp:$
29:application/vnd.oasis.opendocument.formula:OpenDocument Formula:odf:$
30:application/vnd.sun.xml.base:OpenDocument Database:odb:$
31:application/msword:Opendocument Text:doc:$
32:application/vnd.ms-excel:Opendocument Spreadsheet:xls:$
33:application/vnd.ms-powerpoint:Opendocument Presentation:ppt:$


Spara nu filen och stäng ner din textredigerare. Du ska nu befinna dig med filhanteraren (Nautilus) i katalogen xxxxxxx.default. Leta nu upp filen pluginreg.dat~ som är en säkerhetskopia av originalfilen pluginreg.dat som vi editerade. Vi ska nu även editera denna fil så att den blir identisk med vår editerade pluginreg.dat fil.

Dubbelklickar du på filen kanske du möts avOm du möts av bilden ovan, klicka på alternativet Nej och fönstret stängs ner. Högerklicka istället på filen och välj alternativet Öppna med annat program.... En ruta dyker upp. Leta upp din textediterare och markera den. Klicka därefter på Öppna och filen öppnas. Editera filen så att den blir identisk med den editerade pluginreg.dat filen. Spara därefter filen.
Nu ska det hela vara klart! Du kan testa enkelt genom att klicka på den här länken.
Du ska nu kunna se i Firefox genom Redigera --> Inställningar--> Fliken Program att det har dykt upp åtgärder för alla typer av Officefiler och att dessa nu styrs av pluginet OpenOffice.org Plug-in (i Firefox) så som i bilden nedan

17 kommentarer:

Anonym sa...

Jättebra tips. Finns det något sätt att få samma funktion till .pdf-filer?

niclas sa...

+1

Bossieman sa...

@Anonym

Samma men för PSD-filer: https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/636

Anonym sa...

@Bossieman: Tack för tipset. (Jag antar att du menar PDF även om det står PSD, eftersom S förhåller sig till D som D förhåller sig till F)

Eldräven sa...

sudo apt-get install mozplugger

Funkar för .doc, .pdf med mera! :-)

Anonym sa...

l?se hele blog, pretty good

Anonym sa...

Ja, troligen sa det ar

Anonym sa...

Hi,

I am regular visitor of this website[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url]ubuntu-bossieman.blogspot.com really contains lot of useful information. Frankly speaking we really do not pay attention towards our health. Let me show you one truth. Research presents that nearly 60% of all USA adults are either chubby or weighty[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url] Hence if you're one of these people, you're not alone. Its true that we all can't be like Brad Pitt, Angelina Jolie, Megan Fox, and have sexy and perfect six pack abs. Now the question is how you are planning to have quick weight loss? [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss[/url] is really not as tough as you think. If you improve some of your daily diet habbits then, its like piece of cake to quickly lose weight.

About me: I am webmaster of [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss tips[/url]. I am also health expert who can help you lose weight quickly. If you do not want to go under difficult training program than you may also try [url=http://www.weightrapidloss.com/acai-berry-for-quick-weight-loss]Acai Berry[/url] or [url=http://www.weightrapidloss.com/colon-cleanse-for-weight-loss]Colon Cleansing[/url] for fast weight loss.

Anonym sa...

Hi,

Do you guys watch movies in theater or on internet? I use to rent DVD movies from [b]Netflix.com[/b]. Recently I discovered that we can watch all new movies on internet on day, they are released. So why should I spend money on renting movies??? So, can you guys please tell me where I can [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]watch latest movie Sex & Drugs & Rock & Roll 2010[/url] for free?? I have searched [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Youtube.com[/url], [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Dailymotion.com[/url], [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Megavideo.com[/url] but, Could not find a good working link. If you know any working link please share it with me.


Thanks

Anonym sa...

Artistically done is richer reconsider than spectacularly said.

Anonym sa...

Lovingly done is better than comfortably said.

Anonym sa...

Lovingly done is better than extravagantly said.

Anonym sa...

Splendidly done is better than comfortably said.

Anonym sa...

Lovingly done is sick than well said.

Anonym sa...

A human beings who dares to barrens one hour of time has not discovered the value of life.

[url=http://discuss.joyent.com/profile.php?section=personality&id=38109]Mark[/url]


Ana

Anonym sa...

We should be meticulous and perceptive in all the information we give. We should be strikingly prudent in giving information that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving advise which we don't imitate when it damages those who woo assume us at our word.

paint remover

[url=http://paint-remover-50.webs.com/apps/blog/]paint remover[/url]

Anonym sa...

Distress ferments the humors, casts them into their proper channels, throws off redundancies, and helps cosmos in those secretive distributions, without which the fuselage cannot subsist in its vigor, nor the typification dissimulate with cheerfulness.