Här finns tips och guider för Ubuntu.

lördag 7 april 2007

Få reda på vilka paket du har installerat

Fann ett skript som tar reda på samtliga paket du installerat sedan ursprungsinstallationen. Kan vara hjälpsamt för er som har tänkt er göra en ominstallation och sedan snabbt komma igång igen. Kredits går till bruenig som skrivit skriptet. Jag har bara översatt det till er. Efter att skriptet är installerat så kommer det funka som i videon nedan.


Om du inte kan se filmen ovan så följ min flash 9 guide.

Börja med att högerklicka på ditt skrivbord och välj Skapa dokument --> Tom fil. Döp filen till Installerade paket.
Dubbelklicka sedan på filen och klistra in nedanstående.

#!/bin/bash

#Ask for version to set DESKTOP
while [ "$answer" != "ubuntu" ] && [ "$answer" != "kubuntu" ] && [ "$answer" != "xubuntu" ]; do
echo "Vilken version använder du? Skriv in ubuntu, kubuntu, eller xubuntu?"
read answer
done

#Get the installed packages
INSTALLED_PACKAGES=$(dpkg --get-selections | grep -v deinstall | awk '{print $1}')

#Get date of minimal and use that to find untouched packages
INSTALL_DATE=$(ls -l /var/lib/dpkg/info | grep ubuntu-minimal.list | awk '{print $6}')
BASE_PKG=$(ls -l /var/lib/dpkg/info | grep $INSTALL_DATE | awk '{print $8}' | sed 's/.list//g')

#Get the dependencies of the meta packages used during install
STANDARD=$(apt-cache show ubuntu-standard | grep -E ^Depends | sed 's/^Depends: //' | \
sed 's/, /\n/g' | sed 's/ | /\n/g')
MINIMAL=$(apt-cache show ubuntu-minimal | grep -E ^Depends | sed 's/^Depends: //' | \
sed 's/, /\n/g' | sed 's/ | /\n/g')
DESKTOP=$(apt-cache show $answer"-desktop" | grep -E ^Depends | sed 's/^Depends: //' | \
sed 's/, /\n/g' | sed 's/ | /\n/g')

#Set up the grep strings (what a stupid way to do this)
GREP_STRING=$(for x in $(echo $BASE_PKG) $(echo $STANDARD) $(echo $MINIMAL) \
$(echo $DESKTOP) ; do echo "$x|" ; done)
CLEAN_GREP=$(echo $GREP_STRING | sed 's/\ //g' | sed "s/|$/\'/" | sed "s/^/\'/")

# Find the new packages and setup nolib
NEW_PACKAGES=$(echo "$INSTALLED_PACKAGES" | grep -Evw $CLEAN_GREP)
NOLIB=$(echo "$NEW_PACKAGES" | grep -Ev ^lib)

# Ask for libraries or no libraries, kernel or no kernel, and output file or not
while [ "$choice" != "j" ] && [ "$choice" != "n" ]; do
echo "Ska jag ta med libraries i resultatet (j/n)?"
read choice
done

if [ "$choice" = "j" ] ; then
OUTPUT=$(echo "$NEW_PACKAGES")
else
OUTPUT=$(echo "$NOLIB")
fi

while [ "$response" != "j" ] && [ "$response" != "n" ]; do
echo "Ska jag inkludera varje version av kärnan och moduler som du installerat? (j/n)?"
read response
done

if [ "$response" = "n" ] ; then
OUTPUT=$(echo "$OUTPUT" | grep -Ev '^linux-headers-2|^linux-image-2|^linux-restricted-modules-2')
fi

while [ "$input" != "j" ] && [ "$input" != "n" ]; do
echo "Vill du att resultatet sparas som en textfil (j/n)?"
read input
done

if [ "$input" = "n" ] ; then
echo "$OUTPUT"
else
echo -e "Vilket namn ska filen ha?\n(Försäkra dig om att du har skrivrättigheter \
och att sökvägen är korrekt)"
read file
if [ "${file%%/*}" = "~" ] ; then
file="/home/$USER$(echo $file | sed 's/~//')"
fi
echo "$OUTPUT" > $file
fi
exit


Spara textdokumentet och stäng ner gedit.
Högerklicka på filen och välj egenskaper. Välj sedan fliken rättigheter och boka där i Tillåt körning av filen som program.
För att köra skriptet så öppna upp ett terminalfönster och skriv in.

cd Desktop

följt av

./Installerade\ paket

1 kommentar:

Anders Hällzon sa...

(Bok/ut)märkt! Alltid bra att kunna se vad man lagt in för konstiga saker, speciellt om jag ska prova KDE i framtiden.