Här finns tips och guider för Ubuntu.

måndag 7 april 2008

Processorfrekvensskalning

Med hjälp av processorfrekvensskalning så kan man själv välja i vilken av de stöda frekvenserna för processorn som ska användas. Detta kan vara användbart om man vill t.ex. ha en så lång batteritid som möjligt för en bärbar dator. När du är klar med denna guiden kommer det att se ut något liknande det här.Varning: Vi kommer att ändra så att en vanlig användare får rättigheter till att ändra processorfrekvensen manuellt.

Börja med att kontrollera vilka frekvenser din processor stödjer genom att skriva in följande kommando i ett terminalfönster

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies

För mig ger ovanstående

2501000 2500000 2000000 1600000 1200000 800000

Vilket motsvarar 2.5 GHz, 2.0 GHz, 1.6 GHz, 1.2 GHz samt 800 MHz

Efter detta så kontrollerar vi vilka olika körlägen processorn klarar. Det gör vi med kommandot

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors

Detta resulterar för mig i

conservative userspace ondemand powersave performance

Det jag vill göra nu är att när jag startar datorn och kör på batteri ska datorn köras i läget conservative vilket gör att processorn går så lågt som möjligt men kommer att öka om det verkligen behövs. Om jag väljer powersave så körs processorn på lägsta oavsett belastning. När jag kör på nätspänning vill jag att datorn ska köras på läget ondemand.

Högerklicka på en menyrad och välj Lägg till i panelen...I fönstret som dyker upp, leta upp Övervakare av processorfrekvensskalningoch klicka på Lägg till. Upprepa proceduren en gång till om du har en dubbelkärnig processor o.s.v.
Då jag har två kärnor så har jag en för varje kärna.
Högerklicka på en av ikonerna som lagts till och välj inställningar och fyll i så det passar dig. Glöm inte att ställa in vilken kärna som applet styr. Så här har jag ställt in den första.I den andra har jag bara ändrat till CPU 1

När detta är klart så kör vi kommandot

sudo dpkg-reconfigure gnome-applets

Vilket resulterar i
Det är nu vi ger vanliga användare rättigheter att ändra skalningen av frekvenserna. Svara Yes och detta steget är klart.

Kör nu kommandot gconf-editor och ett fönster dyker upp. Välj: apps - gnome-power-manager - cpufreq.Som ni ser ovan har jag ändrat till ondemand för kabeldrift och conservative för batterispänning.

De värden ni kan skriva in där är alltså något av de som ni får ut från kommandot

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors

När ni är klara så starta om datorn. Efter omstarten ska ni kunna vänsterklicka på processorokonen/erna och kunna välja manuellt.
Beroende på vilken processor ni har så fungerar det lite olika. Har du t.ex. en lite äldre processor så fungerar säkert inte att köra de olika kärnorna på olika frekvenser.
För mig efter omstarten fick jag meddelande om att min hårdvara inte stödde frekvensskalning. Jag fixade detta genom att köra kommandot

sudo apt-get install powernowd och därefter starta om.

Det finns idagsläget (7:e April 2008) en hel del problem i Hardy Heron angående frekvensskalning och temperaturer. Förhoppningsvis kommer detta att lösa sig men om du kör Hardy Heron Beta så räkna inte med att det här funkar 100%. För mig så ändras inte körläget när jag drar ut kabeln. Datorn står kvar i läget ondemand men om jag startar datorn utan strömkabeln ikopplad så hamnar den i conservative.

5 kommentarer:

Gustav Johansson sa...

Bra energispartips faktiskt! Jag minskade min energiförbrukning med upp till ca 40w på min gamla stenåldersprocessor.

Kan du inte förklara lite vad de olika alternativen gör också: alltså vad är det för skillnad på ondemand, conservative, performance och powersave mm

Daniel Holm sa...

Är det inte lättare att bara köra?

sudo chmod +s /usr/bin/cpufreq-selector

Klart.

Grasfer sa...

Hejsan, om man inte har cpufreq i gconf-editor vad gör man då? :P

Anonym sa...

I wish not acquiesce in on it. I regard as nice post. Particularly the appellation attracted me to be familiar with the whole story.

Anonym sa...

Good fill someone in on and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Thank you as your information.